Etage5vitEtage5vit
Etage5vit

Priser

 "Jag tränar inte för att bli yngre, jag tränar för att bli äldre."
Autogiro                                                                                                                          
Träningskort                                                            395 kr/mån     
Träningskort pensionär                                         350 kr/mån

Familjekort                                                               650 kr/mån 

Kontant
10-kort                                                                      600 kr

3-månaderskort                                                      1200 kr
3-månaderskort familj                                            2000 kr 
 
                                                                                                                                      
Nyckel ingår i alla kort förutom 10-kort.

Har ni några funderingar - ring oss på nr:
 0533-69 19 59 eller kom in till oss i receptionen.
​​​​​​​

Familjekort

Familjekort gäller för er som bor på samma adress och för barn under 20 år.

Övrig info

​​​​​​​
UPPSÄGNING AV AUTOGIRO
Man säger upp sitt avtal på följande sätt:
Du ber att få en blankett på Etage5 där du fyller i namn, person nr och sedan lämnar i receptionen tillsammans med nyckeln. Tänk på att vi har 1 månads uppsägningstid, så du behöver meddela oss innan den sista i månaden före.

FÖRETAGSTRÄNING
Företag lämnar vi offerter till utefter era behov och önskemål.