Etage5vitEtage5vit
Etage5vit

Priser

 "Jag tränar inte för att bli yngre, jag tränar för att bli äldre."
Autogiro                                                                                                                          
Träningskort                                                            350 kr/mån                                                                                                                               Familjekort                                                               600 kr/mån   
Halvårskort                                                               2100 kr
Halvårskort familj                                                    3600 kr 
Halvårskort fam kombi                                          3300 kr 
Årskort                                                                      4200 kr 
Årskort familj                                                           7200 kr
10-kort (utan nyckel)                                               600 kr 
Månadskort (utan nyckel)                                      500 kr
Nyckel ingår i alla kort där det inte står annat.

Har ni några funderingar - ring oss på nr: 0533-69 19 59 eller kom in till oss i receptionen.

Familjekort

Familjekort gäller för er som bor på samma adress och för barn under 20 år.

Övrig info

​​​​​​​
UPPSÄGNING AV AUTOGIRO
Man säger upp sitt avtal på följande sätt:
Du ber att få en blankett på Etage5 där du fyller i namn, person nr och sedan lämnar i receptionen tillsammans med nyckeln. Tänk på att vi har 1 månads uppsägningstid, så du behöver meddela oss innan den sista i månaden före.

FÖRETAGSTRÄNING
Företag lämnar vi offerter till utefter era behov och önskemål.