Etage5vitEtage5vit
Etage5vit

Priser

 "Jag tränar inte för att bli yngre, jag tränar för att bli äldre."
Autogiro                                                                                                                          
Gymkort                                                                   300 kr/mån                                                 
Kombikort                                                                340 kr/mån                                                
Familjekort Gym                                                     500 kr/mån                                                  
Familjekort Kombi                                                  550 kr/mån   
Halvårskort                                                              1800 kr
Halvårskort kombi                                                  2040 kr 
Halvårskort fam                                                      3000 kr 
Halvårskort fam kombi                                          3300 kr 
Årskort                                                                      3600 kr
Årskort kombi                                                          4080 kr 
Årskort fam                                                              6000 kr 
Årskort fam kombi                                                  6600 kr 
(Nyckel ingår)

Har ni några funderingar - ring oss på nr: 0533-69 19 59 eller kom in till oss i receptionen.

Familjekort

Familjekort gäller för er som bor på samma adress och för barn under 20 år.

Övrig info

​​​​​​​
UPPSÄGNING AV AUTOGIRO
Man säger upp sitt avtal på följande sätt:
Du ber att få en blankett på Etage5 där du fyller i namn, person nr och sedan lämnar i receptionen tillsammans med nyckeln. Tänk på att vi har 1 månads uppsägningstid, så du behöver meddela oss innan den sista i månaden före.

FÖRETAGSTRÄNING
Företag lämnar vi offerter till utefter era behov och önskemål.