Om företaget

Vår företagshälsa bedrivs inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.
apple 1apple 1
apple 1

Om Säfflehälsan

Vår företagshälsa bedrivs inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.
Vi arbetar på ett professionellt och oberoende sätt gentemot dig som kund och erbjuder kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Baserat på en sådan helhetssyn lämnar vi förslag till åtgärder och verkar tillsammans med dig som kund för att dessa genomförs.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda god företagshälsa till företag, myndigheter och dess medarbetare. Tillsammans med våra kunder skall vi arbeta för att bibehålla en god arbetsmiljö där människor trivs och mår bra.

Mål och strategi

Vår strävan är att utveckla våra tjänster tillsammans med Dig som kund alltefter behov.
Vi arbetar i en kvalitetssäkrad kundprocess där vi lägger stor vikt vid att ha en bra dialog.

Vi arbetar aktivt med att initiera och handleda våra kunder att införa Systematiskt Arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och vi genomför regelbundet kundanpassade hälso- och miljöundersökningar.

​​​​​​​Detta gör vi genom att hjälpa våra kunder att:
• förbättra arbetsmiljön
• höja frisknärvaron
• minska sjukfrånvaron
• öka hälsomedvetandet
• minska arbetsskadorna
• effektivisera och strukturera arbetsmiljöarbetet

Kvalitetssäkring

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kvalitén på våra tjänster enligt Föreningen Sveriges Företagshälsors modell.

Vårt system är uppbyggt enligt ISO 9000/2000. 
Som kund är du alltid välkommen att ”syna” vårt sätt att arbeta.


Högkostnadskydd

Företagshälsan omfattas inte av högkostnadsskydd och har inte rätt att stämpla högkostnadskorten.
​​​​​​​
Vi har heller inte rätt att utfärda frikort eller ta emot frikortsbesök.
Det är alltid betalning av patientavgift som gäller.
Undantag är de patienter som kommer på remiss från primärvården.
appleihandappleihand
appleihand

Styrelse

Säfflehälsan AB har följande styrelseledamöter:
Maud SinclairMaud Sinclair
Maud Sinclair
Maud Sinclair
Tomas KarlssonTomas Karlsson
Tomas Karlsson
Tomas Karlsson​​​​​​​