Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom fyra kärnområden

Rehabilitering

Rehabilitering

 • Medverkan i rehabiliteringsprocessens olika delar
 • Livsstilskurs
 • Utbildning – Tidig rehabilitering
 • Arbetsplatsnära stöd
 
För mer information gällande rehabilitering är Ni välkommen att ringa oss på Säfflehälsan på telefon: 0533- 69 19 40

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen

Vi har en lagstiftning i Sverige som anger normen för hur arbetsmiljön i ett företag ska vara. Vi har kunskap om Arbetsmiljölagar och föreskrifter, bl.a. SAM 2001:1 om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), där vi kan vara till stor hjälp för våra kunder i deras SAM-arbete.

Riskbedömningar

Som en viktig del i SAM gör vi riskbedömningar och kartläggningar av hälso- och arbetsmijlöaspekter på hela arbetsgrupper, vi skriver rapport och ger underlag för handlingsplaner och ger förslag på åtgärder.

Utbildning

Vi utför också utbildningar i olika förebyggande ämnen, där de mest frekventa är utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete -SAM och Bättre Arbetsmiljö -BAM.

Exempel på våra förebyggande arbetsmiljötjänster:
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM
 • Skyddsronder och skyddskommittéer
 • Hälso- och Arbetsmiljökartläggning
 • Riskbedömning
 • Arbetsplatsbedömning
 • Arbetsmiljörådgivning
 • Arbetsmiljöutredning (ljus, ljud, luft, organisation)

Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar inom hälso och arbetsmiljöområdet från en halv dag till 40 lektionstimmar.
​​​​​​​
Vi skräddarsyr utbildningen efter Ditt företags behov och förutsättningar.
 
Ett axplock ur de utbildningar vi erbjuder idag:
 • BAM – Bättre Arbetsmiljö
 • Bra Arbetsmiljö vid datorn
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Hjärt-Lungräddning
 • Tidig rehabiltering
 • Livsstilskurs – Stresshantering
 • Ergonomisk översyn av bildskärmsarbetsplatser
 • Härdplastutbildning
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Viktminsknings-, rökavvänjningskurs

Hälsa- och friskvård

Träna Tabata på gym i ÅmålTräna Tabata på gym i Åmål
Tabata

Hälso- Friskvård

Vi arbetar hälsofrämjande då forskning om hälsan i flera studier har visat att vår livstil står för upp till 70% av all ohälsa. 
Vi vet att människor i arbetslivet behöver en viss kondition och styrka för att klara
vardagens krav utan att bli sjuka. 

Miljoner svenska arbetstagare ligger under vad deras vardag egentligen kräver.
Ett administrativt arbete kräver t.ex. ett konditionstal på 35 medan det krävs hela 43 för att klara ett arbete i byggbranschen. 

En bra kost, lagom med motion, god sömn och fysisk aktivitet är
avgörande faktorer för hur vi mår.
  
 
Vi erbjuder en rad hälsofrämjande tjänster, som t.ex.:
 • Hälsorådgivning
 • Hälsoprofilsbedömning enligt Stråkenshus -HPB
 • Föreläsningar om hälsa och livsstil
 • Hälsoutvecklingsprogram
 • Viktminskning, kostrådgivning, rökavvänjning
 • Medicinska kontroller
 • Stödsamtal
 • Arbetsrelaterad sjukvård av ohälsa kopplad till arbetssituationen